avangard-pressa.ru

ІІ.3. Породні відвали. Розрахунок викидів твердих часток - Технологии

Викиди твердих часток в атмосферу відвалами визначається як сума викидів при формуванні відвалів і при здуванні часток із їхньої поверхні, що порошить.

Роздивимося шахту, що має плоский чинний породний відвал, що не горить. Порода доставляється автосамоскидами і планується бульдозером. Пригнічення пилі на даному відвалі не застосовується. Вихідними даними для розрахунку є :

кількість щорічно подаваної у відвал породи V, м3;

максимальна кількість породи, що надходить у відвал протягом часу Vгод, м3; вологість породи φ , %;

площа поверхні відвала, що порошить, F, м2;

швидкість вітру u м/с; кількість днів із стійким сніжним покровом n.

Порядок розрахунку такий:

Визначається коефіцієнт k0, що враховує вологість породи (табл.7).

φ, % до 0,5 0.5 - 1.0 1.0 – 3.0 3.0 – 5.0 5.0 – 7.0 7.0 – 8.0 8.0 – 9.0 9.0 – 10 > k0 2.0 1.5 1.3 1.2 1.0 0.7 0.3 0.2 0.1

Визначається коефіцієнт k1, що враховує швидкість вітру (табл.8).

u, м/с до 2 2 – 5 5 – 7 7 – 10 k1 1.0 1.2 1.4 1.7

Питоме виділення твердих часток із 1 кг породи, що подається у відвал, g, г/м3: для бульдозера – 5.6, для розвантаження автосамоскидом – 10.0.

Ефективність застосовуваних засобів пригнічення пилі П = 0. Кількість твердих часток, що виділяються при формуванні відвала, т/рік:

(52)

Кількість твердих часток, що виділяються при формуванні відвала, г/с:

(53)

Коефіцієнт, що враховує ефективність здування твердих часток k2 дорівнює 1.0.

Кількість твердих часток, здуває із поверхні породного відвала, т/рік:

(54)

де г - коефіцієнт здрібнювання гірської маси (приймається рівним 0.1);

w0 - питома здуваємість твердих часток із поверхні відвала, що порошить, (приймається рівної 0.1·10-6).

Кількість твердих часток, що здуває із поверхні породного відвала, г/с:

(55)

Викид твердих часток із даного відвала, т/рік:

(56)

Викид твердих часток із даного відвала, г/с:

(57)

Завдання. Визначити кількість шкідливих речовин, що виділяються в атмосферне повітря від породних відвалів за даними поданими у табл. 9.

Таблиця 9

№ в. V, м3 Vч, м3 φ, % F, м2 u, м/с n І 7.3 4.5 6.5 3.5 5.5 7.1 1.5 1.5 7.4 8.5 7.0 5.9 10.5 2.5 7.0 6.0 6.0 6.2 2.0 7.5 5.8 4.0 6.5 5.6 9.5 8.0 7.6 7.5 3.0 8.0 2.0 5.3 0.8 9.5 5.0 6.5 1.0 8.2 6.6 5.0 3.5 7.5 9.5 8.5 6.0 3.5 6.0 4.5 8.5 7.0

II.4. Розрахунок викидів при згоранні твердих побутових відходів (ТПВ).

Розрахунок викидів шкідливих речовин у результаті згоранні твердих побутових відходів проводиться по формулі:

(58)

де m- розрахункова насипна маса твердих побутових відходів (приймається рівної 0.25 т/м3);

V - обсяг згорілих твердих побутових відходів (ТПВ), м3;

gi - питомі викиди забруднюючих речовин, т/т згорілих ТПВ (визначаються по табл. 10);

Таблиця 10

Назва забруднючої речовини Питомий викид, т/т згорівших ТПВ Тверді речовини 0.001250 Діоксид сірки 0.003000 Оксиди азоту 0.005000 Оксид вуглецю 0.025000 Сажа 0.000625

Завдання. Визначити кількість шкідливих речовин, що виділяються в атмосферне повітря в результаті згорання на полігоні твердих побутових відходів, якщо обсяги згорілих ТПВ, м3, рівні: 500; 600; 400; 700; 800; 450; 300; 350; 550; 650; 250; 200; 850; 150; 750; 900;950:1000.

Список літератури

1. Борланд М.В. Сучасні проблеми атмосферної дифузії і забруднення атмосфери. -Л: Гідрометеовидав, 1975. • 448с.

2. Охорона навколишнього середовища. Під ред. Білова С.В. -М. : «Вища школа», 1991. - 320с.

3. ОНД - 86. Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що утримуються у викидах підприємств. Л: Гідрометеовидав, 1987. - 9бс.

4. Владимиров А.М.» Ляхін Ю.И.. Матвєєв Л.Т.» Орлов В.Г. Охорона навколишнього середовища. -Л. : Гідрометеовидав, 1991. - 426с.

5. Тищенко Н.Ф. Охорона атмосферного повітря. Розрахунок утримання шкідливих речовин і їхній розподіл у повітрі. Довідник