avangard-pressa.ru

A. Естерів ароматичних амінокислот - Химия

B. Ароматичних кетонів

C. Амідів ароматичних амінокислот

D. Ароматичних аміноальдегідів

E. Амідів ароматичних сульфокислот

Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії для кількісного визначення альфа-амінокислот використовує формольне титрування (за Серенсеном), при цьому роль формальдегіду зводиться до:

A. Блокування аміногрупи

B. Карбоксилювання аміногрупи

C. Нейтралізації карбоксильної групи

D. Алкілювання карбоксильної групи

E. Утворення бетаїнів

Особливістю вітаміну В12 є макрогетероциклічна система з комплексом зв'язаним катіоном:

A. Корин з катіоном кобальту

B. Порфін з катіоном магнію

C. Порфін з катіоном феруму (II)+

D. Порфиринова структура з комплексно зв'язаним катіоном нікелю (II)

E. Цинк (II) комплексно зв'язаний з бензідазолом

Вкажіть, яка з наведених нижче амінокислот містить імідазольний цикл

A. Гістидин

B. Триптофан

C. Пролін

D. Оксипролін

E. Аспарагін

Вкажіть реагент, за допомогою якого можна кількісно підтвердити наявність аміногрупи в алланіні.

A. Розчин нінгідрину

B. Розчин кислоти сірчаної

C. Розчин сульфосаліцилової кислоти

D. Насичений розчин натрію гідрокарбонату

E. Розчин барію гідроксиду

Провізор-аналітик провів реакцію ідентифікації на дезоксикортикостерону ацетат (стероїдний гормон), в результаті якої утворилося вишнево-червоне забарвлення з зеленою флюоресценцією. Який реактив було додано?

A. Конц. сульфатна кислота

B. Реактив Фелінга

C. Заліза (III) хлорид

D. Хлороформ

E. Розчин калію гідроксиду

Для ідентифікації тіаміну броміду провізор-аналітик провів реакцію утворення тіохрому. Який реактив він при цьому додав?

A. Калію фериціанід

B. Кальцію хлорид

C. Калію бромід

D. Калію гідроксид

E. Заліза (II) сульфат

Для ідентифікації кальцію глюконату провізор-аналітик використовує наступні реактиви:

A. Заліза (III) хлорид

B. Магнію сульфат

C. Кальцію бромід

D. Кальцію карбонат

E. Срібла нітрат

З метою ідентифікації сульфогрупи в молекулі сульфокамфорної кислоти її нагрівають з карбонатом і нітратом натрію. В результаті реакції утворюється сполука, яку провізору-аналітику слід ідентифікувати з наступним реактивом:

A. Хлоридом барію

B. Сульфідом натрію

C. Молібдатом амонію

D. Нітратом срібла

E. Хлоридом міді (ІІ)

Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеїну. Вкажіть його:

A. Резорцин

B. Тимол

C. Парацетамол

D. Анестезин

Е. Адреналіну гідротартрат

З метою ідентифікації кислоти ацетилсаліцилатної проводять її гідроліз. Який із наведених нижче реактивів використовується для ідентифікації продуктів її гідролізу?

A. Хлорид заліза (ІІІ)

B. Реактив Несслера

C. Нітрат кобальту (ІІ)

D. Молібдат амонію

E. Сульфат заліза (ІІ)

З метою ідентифікації пангамату кальцію проводять його лужний гідроліз у присутності гідроксиламіну. В результаті реакції утворюється гідроксамова кислота, яку провізор-аналітик повинен ідентифікувати з наступним реактивом:

A. Хлоридом заліза (ІІІ)

B. Тетрайодомеркуратом калію

C. Срібла нітратом

D. Натрію гідрокарбонатом

E. Молібдатом амонію

Ідентифікацію кислоти аскорбінової за ДФУ провізор-аналітик проводить з використанням реактива:

A. Нітрату срібла

B. Хлориду заліза (ІІІ)

C. Оксалату амонію

D. Хлориду кальцію

E. Нітрату барію

Які з нижченаведених сполук є вихідними речовинами для синтезу сульфаніламідних препаратів?

A. Ацетанілід

B. Нафталін

C. Антрахінон

D. Фенантрен

E. Толуол

У контрольно - аналітичну лабораторію поступила субстанція альфа-аміномасляної кислоти. Який реактив використовує провізор-аналітик для ідентифікації цієї субстанції?

A. Нінгідрин

B. Натрію нітрат

C. Бензол

D. Анілін

E. Кальцію бромід

Сульфаніламідні лікарські засоби вступають у реакції діазотування з наступним азосполученням. Для якої лікарської речовини це дослідження вимагає проведення попереднього гідролізу?

A. Стрептоцид розчинний

B. Сульфацил-натрій

C. Сульгін

D. Етазол

E. Сульфадиметоксин

На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію поступила субстанція натрію цитрату. За допомогою якого реактиву, ДФУ пропонує визначити катіон натрію в аналізуючому розчи-ні?

A. Калію піроантимонату

B. Калію нітрату

C. Калію гідроксиду

D. Калію тетрайодомеркурату

E. Калію хлориду

Прокаїну гідрохлорид застосовують в якості месцевоанестезуючого засобу і являється вихідним:

A. П-амінобензойної кислоти

B. Ацетилсаліцилової кислоти

C. Сульфанілової кислоти

D. Бензойної кислоти

E. Нікотинової кислоти

Провізор-аналітик виконує ідентифікацію прокаїнаміду гідрохлориду. В результаті реакції азосполучення утворюється азобарвник червоного кольору, що свідчить про наявність в його структурі:

A. Первинної ароматичної аміногрупи

B. Спиртового гідроксилу

C. Альдегідної групи

D. Фенольного гідроксилу

E. Амідної групи

Аналітик проводить контроль якості кислоти нікотинової відповідно вимогам ДФУ. За допомогою якого реактиву можна підтвердити наявність піридинового циклу в її структурі?

A. Розчину ціаноброміду

B. Розчину натрію нітропрусиду

C. Розчину калію фероціаніду

D. Розчину нінгідрину

E. Розчину бензальдегіду

Провізор-аналітик ідентифікує кислоту саліцилову по утворенню фіолетового забарвлення з:

A. Заліза (Ш) хлоридом

B. Магнію сульфатом

C. Ртуті (П) бромідом

D. Натрію нітратом

E. Калію карбонатом

Провізор-аналітик аналізує порошки, які містять димедрол. Вкажіть який продукт утворюється при додаванні до порошку концентрованої сірчаної кислоти

A. Оксонієва сіль

B. Азобарвник

C. Гідроксамат

D. Нітрозоамін

E. Індофенол

Антисептичний засіб – розчин йоду спиртовий 5%-ний (Solutio Iodi spirituosa 5%) відомий кожному. Його тотожність визначають по утворенню синьо-блакитного забарвлення з:

A. Крохмалем

B. Дифеніламіном

C. Метиловим червоним

D. Залізо-амонієвими галунами

E. Активованим вугіллям

Етиловий спирт (Spirityus aethylicus), який використовують у медицині для розтирань, компресів, приготування екстрактів та розчинів, не повинен вміщувати домішки метаналю. Назвіть реактив, який використовують для визначення цієї домішки.

A. Аміачний розчин нітрату срібла

B. Спиртовий розчин калію гідроксиду

C. Розчин кислоти хлороводневої

D. Розчин фурфуролу

E. Розчин ацетаміду

Нижче перераховані методи визначення міцності спирту в рідких спиртових, спирто-водних і спирто-ефірних розчинах, крім одного, використовуються провізором-аналітиком у фармацевтичному аналізі

A. За числом омилення

B. За густиною відгону

C. За температурою кипіння

D. За збільшенням хлороформного шару

E. Рефрактометрично

Тотожність кальцію лактату (Calcii lactas) – антиалергічного агента та антидота при отруєнні солями магнію – визначають у числі інших реакцій якісною реакцією на катіон Са2+ з одним з вказаних реагентів по утворенню білого осаду. Назвіть цей реагент.

A. Амонію оксалат

B. Натрію хлорид

C. Барію хлорид

D. Амонію карбонат

E. Лантану нітрат

Фенол (Phenolum) - антисептичний засіб. Для визначення його тотожності використовується кольорова реакція (синьо-фіолетове забарвлення) з одним з приведених нижче реактивів:

A. Заліза (III) хлорид

B. Амонію гідроксид

C. Кислота хлороводнева

D. Гідроксиламін хлороводневий

E. Дифеніламін

Антипірин (Antipyrinum) використовується у якості болезаспокійливого, жарознижувального та протизапального засобу. Його визначають за реакцією утворення смарагдово-зеленого забарвлення при дії одного з приведених реактивів у присутності кислоти хлороводневої . Вкажіть його:

A. Натрію нітрит

B. Натрію нітрат

C. Амонію карбонат

D. Калію сульфат

E. Кальцію нітрат

Гексенал (Hexenalum) широко використовується у медицині в якості заспокійливого та снотворного засобу. Гексенал містить подвійний зв’язок і тому дає якісну реакцію з:

A. Бромною водою

B. Розчином калію йодиду

C. Розчином натрію нітрату

D. Розчином літію сульфату

E. Розчином амонію хлориду

Фторафур (Phtorafurum) використовується для лікування злоякісних пухлин шлунку та інших відділів шлунково-кишкового тракту. Однією з реакцій на його тотожність є визначення фторид-іону після попередньої мінералізації. Фторид--іон можна визначить по утворенню осаду реакцією з:

A. Кальцію хлоридом

B. Амонію гідроксидом

C. Калію нітратом

D. Натрію карбонатом

E. Калію хлоридом

Неодикумарин (Neodicumarinum) містить у своєму складі енольні гідроксили. Вкажіть, який із перелічених реагентів буде давати з зазначеним препаратом червоно-буре забарвлення.

A. FeCl3

B. NaNO2

C. KOH

D. C2H5OH

E. HCl

Хініну сульфат (Chinini sulfas) використовується у лікарській практиці у якості протималярійного засобу. Тотожність засобу встановлюється якісною реакцією на сульфат-іон. Укажіть реактив, який використовують для цього:

A. BaCl2

B. HCl

C. NH4OH

D. Fe(NO3)3

E. KBr

Вкажіть, який із наведених реактивів, згідно вимог Державної фармакопеї України, використовують для ідентифікації іону Кальцію в лікарському препараті "Кальцію глюконат":